KIELMAS.COM Kielmas Jarosław

Blog głównie o programowaniu

Wpisy w kategorii: Zend Framework

Zend_Loader_Autoloader_Resource umożliwia  łatwą ingerencję w domyślną strukturę plików i katalogów ZF, a co za tym stoi –  manipulowanie ich nazwami. Przykładowo w Twoim projekcie przewidziałeś dwa (lub więcej) modułów, np. /application/modules/default/ oraz /application/modules/panel. Chciałbyś teraz uporządkować w ich ramach np. modele, viewhelper’y, formularze, aby zachować porządek nazewnictwa tych klas i logikę ich wywołania.  Wygłądałoby to […]

Matipl powiadomił o najnowszej wersji ZF 1.10.4 i wskazał na wiele poprawek poprawiającaych bezpieczeństwo frameworka. Po aktualizacji i dodaniu do repo  można się przekonać ile plików zostało dotkniętych poprawkami. Oto wynik svn status M       Zend/File/Transfer/Adapter/Http.php M       Zend/File/Transfer/Adapter/Abstract.php M       Zend/File/Transfer.php M       Zend/Dom/Query.php M       Zend/Log/Filter/Abstract.php M       Zend/Log/Filter/Message.php ?       Zend/Log/Writer/ZendMonitor.php M       Zend/Form.php M       Zend/Dojo/View/Helper/Dojo/Container.php M       Zend/Loader.php ?       Zend/Service/WindowsAzure […]

Bardzo często systemem, na którym pracują programiści webaplikacji (mam na myśli głównie pisane w  PHP) jest Windows.  Osobiście pracuję uzywając Linuxa (aktualnie OpenSuse v 11.2) i raczej staram się wymusić na pracodawcy tę praktykę, argumentując to tym, że mogę pracować na środowisku zbliżonym do tego, na jakim stoi produkcja, mogę chociażby uniknąć błędu związanego z […]