Od czterech dni dostępna  jest  wersja 2.0.0dev1 tego znakomitego frameworka dla PHP5. W ramach pierwszego   milestone’a ekipa Zend Frameworka bardzo się napracowała.

Rewolucja, przez którą nastapiła  zmiana  z „1” na „2” w numerze wersji już dla tego wydania, polega przede wszystkim na:

  • usunięciu (niby) wszystkich „reqiure_once” z komponentów ZF (uzywamy autoloader),
  • wprowadzenie namespace,
  • poprawa mechanizmu testów jednostkowych,
  • przepisanie od zera komponentu Zend/Session (w ramach ticketu powstał nowy nowy komponent Zend/SignalSlot,
  • wprowadzenie nowej przestrzeni nazw Zend/Stdlib,

Wydanie tak naprawdę pokazuje jedynie tyle, że ekipa rozwijająca Zend Framework nie próżnuje i można je traktować  jako możliwość zapoznania się z zaawansowaniem prac, nie jest to ukończony framework  – stawianie aplikacji na tym wydaniu, jak oznajmił zespół, jest na własne ryzyko.

Roadmap ZF z gałęzi 2.0 jest jeszcze daleki do ukończenia.