W piątek pojawiła się kolejna, już siódma,  wersja Zend Framework’a z serii 1.10. Poprawiono około 60 bug’ów, które opisane są w changelog. Zachęcam do aktualizacji Waszych projektów.

W ramach wydania wersji  dotknięto następujące pliki:

# git status
#	modified:  Application/Bootstrap/BootstrapAbstract.php
#	modified:  Application/Resource/Exception.php
 
#	modified:  Auth/Adapter/DbTable.php
 
#	modified:  Cache/Backend/Static.php
#	modified:  Cache/Backend/Test.php
#	modified:  Cache/Backend/TwoLevels.php
#	modified:  Cache/Core.php
#	modified:  Cache/Frontend/Class.php
#	modified:  Cache/Frontend/Function.php
#	modified:  Cache/Manager.php
 
#	modified:  Captcha/Image.php
 
#	modified:  Console/Getopt.php
 
#	modified:  Crypt/Math/BigInteger/Bcmath.php
 
#	modified:  Db/Adapter/Pdo/Pgsql.php
#	modified:  Db/Table/Rowset/Abstract.php
 
#	modified:  Feed/Pubsubhubbub/Model/Subscription.php
 
#	modified:  File/Transfer/Adapter/Http.php
 
#	modified:  Filter/StripTags.php
 
#	modified:  Gdata/App.php
 
#	modified:  Gdata/Gapps.php
 
#	modified:  Http/Client.php
#	modified:  Http/Client/Adapter/Socket.php
#	modified:  Http/Response.php
 
#	modified:  Json/Decoder.php
 
#	modified:  Ldap.php
 
#	modified:  Loader/PluginLoader.php
 
#	modified:  Locale.php
#	modified:  Locale/Format.php
 
#	modified:  Log.php
#	modified:  Log/Writer/Abstract.php
#	modified:  Log/Writer/Db.php
#	modified:  Log/Writer/Syslog.php
#	modified:  Log/Writer/ZendMonitor.php
 
#	modified:  Mail/Protocol/Smtp/Auth/Crammd5.php
#	modified:  Mail/Protocol/Smtp/Auth/Plain.php
 
#	modified:  OpenId.php
 
#	modified:  Paginator/AdapterAggregate.php
#	modified:  Paginator/SerializableLimitIterator.php
 
#	modified:  Pdf.php
#	modified:  Pdf/FileParser/Image/Png.php
#	modified:  Pdf/Filter/Ascii85.php
#	modified:  Pdf/Resource/Image/Png.php
 
#	modified:  Search/Lucene/Index/SegmentInfo.php
 
#	modified:  Service/Amazon/S3/Stream.php
#	modified:  Service/Flickr.php
#	modified:  Service/Twitter.php
 
#	modified:  Session.php
 
#	modified:  Test/PHPUnit/Constraint/DomQuery.php
 
#	modified:  Tool/Project/Provider/Manifest.php
 
#	modified:  Translate.php
#	modified:  Translate/Adapter.php
#	modified:  Translate/Adapter/Gettext.php
#	modified:  Translate/Plural.php
 
#	modified:  Uri.php
 
#	modified:  Validate/Alnum.php
#	modified:  Validate/Alpha.php
#	modified:  Validate/Barcode.php
#	modified:  Validate/Callback.php
#	modified:  Validate/CreditCard.php
#	modified:  Validate/Date.php
#	modified:  Validate/Db/Abstract.php
#	modified:  Validate/Digits.php
#	modified:  Validate/EmailAddress.php
#	modified:  Validate/File/Crc32.php
#	modified:  Validate/File/ExcludeExtension.php
#	modified:  Validate/File/Extension.php
#	modified:  Validate/File/Hash.php
#	modified:  Validate/File/ImageSize.php
#	modified:  Validate/File/IsCompressed.php
#	modified:  Validate/File/IsImage.php
#	modified:  Validate/File/Md5.php
#	modified:  Validate/File/MimeType.php
#	modified:  Validate/File/Sha1.php
#	modified:  Validate/File/Size.php
#	modified:  Validate/File/WordCount.php
#	modified:  Validate/Float.php
#	modified:  Validate/Hex.php
#	modified:  Validate/Hostname.php
#	modified:  Validate/Int.php
#	modified:  Validate/Ip.php
#	modified:  Validate/Isbn.php
#	modified:  Validate/NotEmpty.php
#	modified:  Validate/PostCode.php
#	modified:  Validate/Regex.php
#	modified:  Validate/Sitemap/Changefreq.php
#	modified:  Validate/Sitemap/Lastmod.php
#	modified:  Validate/Sitemap/Loc.php
#	modified:  Validate/Sitemap/Priority.php
#	modified:  Validate/StringLength.php
#	modified:  Version.php

i dodano :

	Gdata/Gapps/Extension/Property.php
#	Gdata/Gapps/GroupEntry.php
#	Gdata/Gapps/GroupFeed.php
#	Gdata/Gapps/GroupQuery.php
#	Gdata/Gapps/MemberEntry.php
#	Gdata/Gapps/MemberFeed.php
#	Gdata/Gapps/MemberQuery.php
#	Gdata/Gapps/OwnerEntry.php
#	Gdata/Gapps/OwnerFeed.php
#	Gdata/Gapps/OwnerQuery.php