Matipl powiadomił o najnowszej wersji ZF 1.10.4 i wskazał na wiele poprawek poprawiającaych bezpieczeństwo frameworka. Po aktualizacji i dodaniu do repo  można się przekonać ile plików zostało dotkniętych poprawkami. Oto wynik svn status

M       Zend/File/Transfer/Adapter/Http.php
M       Zend/File/Transfer/Adapter/Abstract.php
M       Zend/File/Transfer.php


M       Zend/Dom/Query.php

M       Zend/Log/Filter/Abstract.php M       Zend/Log/Filter/Message.php ?       Zend/Log/Writer/ZendMonitor.php

M       Zend/Form.php

M       Zend/Dojo/View/Helper/Dojo/Container.php

M       Zend/Loader.php

?       Zend/Service/WindowsAzure ?       Zend/Service/LiveDocx.php ?       Zend/Service/DeveloperGarden ?       Zend/Service/LiveDocx M       Zend/Service/Amazon/Item.php M       Zend/Service/Amazon/Offer.php M       Zend/Service/Amazon/Sqs.php M       Zend/Service/Flickr.php

M       Zend/Soap/Wsdl/Strategy/ArrayOfTypeComplex.php

?       Zend/Feed/Writer.php ?       Zend/Feed/Pubsubhubbub ?       Zend/Feed/Writer ?       Zend/Feed/Pubsubhubbub.php ?       Zend/Feed/Reader/Collection.php ?       Zend/Feed/Reader/Collection ?       Zend/Feed/Reader/Feed/Atom

?       Zend/Config/Writer/FileAbstract.php

?       Zend/Pdf/Filter/RunLength.php

?       Zend/Pdf/Annotation/Markup.php

M       Zend/Pdf/Resource/Font/Extracted.php

M       Zend/Pdf/Element/String.php

?       Zend/Http/Response M       Zend/Http/Cookie.php M       Zend/Http/Client.php ?       Zend/Http/Client/Adapter/Stream.php M       Zend/Http/Client/Adapter/Proxy.php M       Zend/Http/Client/Adapter/Socket.php

M       Zend/Validate.php

M       Zend/Ldap/Attribute.php M       Zend/Ldap/Ldif/Encoder.php

M       Zend/Oauth/Http/Utility.php M       Zend/Oauth/Client.php

M       Zend/CodeGenerator/Php/Class.php

M       Zend/Controller/Request/Http.php ?       Zend/Controller/Action/Helper/Cache.php M       Zend/Controller/Response/Abstract.php

M       Zend/Paginator/Adapter/Null.php

M       Zend/Db/Adapter/Sqlsrv.php M       Zend/Db/Statement/Pdo/Oci.php M       Zend/Db/Table/Row/Abstract.php M       Zend/Db/Table/Abstract.php

M       Zend/Cache.php

?       Zend/Currency/CurrencyInterface.php

M       Zend/TimeSync/Ntp.php

M       Zend/Translate/Adapter/Csv.php M       Zend/Translate/Adapter/Tmx.php M       Zend/Translate/Adapter.php

M       Zend/Memory.php

M       Zend/Barcode/Object/Code39.php

M       Zend/Locale/Data.php M       Zend/Locale/Math.php M       Zend/Locale/Format.php

M       Zend/Markup/Renderer/RendererAbstract.php M       Zend/Markup/Renderer/Html.php

M       Zend/Markup/Parser/Bbcode.php

M       Zend/Auth/Adapter/Ldap.php M       Zend/Log.php

?       Zend/View/Helper/Currency.php M       Zend/View/Helper/FormElement.php

M       Zend/View/Abstract.php

M       Zend/Date/DateObject.php

M       Zend/Tool/Project/Profile/Resource/Container.php M       Zend/Tool/Project/Profile/FileParser/Xml.php

?       Zend/Tool/Project/Context/Zf/LayoutScriptFile.php ?       Zend/Tool/Project/Context/Zf/LayoutScriptsDirectory.php ?       Zend/Tool/Project/Context/Zf/AbstractClassFile.php ?       Zend/Tool/Project/Context/Zf/DocsDirectory.php M       Zend/Tool/Project/Context/Zf/ApplicationConfigFile.php M       Zend/Tool/Project/Context/Zf/HtaccessFile.php M       Zend/Tool/Project/Context/Zf/ApplicationDirectory.php M       Zend/Tool/Project/Context/Zf/DbTableFile.php M       Zend/Tool/Project/Context/Zf/ZfStandardLibraryDirectory.php M       Zend/Tool/Project/Context/Filesystem/File.php M       Zend/Tool/Project/Context/System/ProjectProfileFile.php

M       Zend/Tool/Project/Profile.php ?       Zend/Tool/Project/Provider/DbTable.php ?       Zend/Tool/Project/Provider/Application.php ?       Zend/Tool/Project/Provider/Layout.php ?       Zend/Tool/Project/Provider/DbAdapter.php M       Zend/Tool/Project/Provider/Action.php M       Zend/Tool/Project/Provider/Model.php M       Zend/Tool/Project/Provider/Controller.php M       Zend/Tool/Project/Provider/Module.php M       Zend/Tool/Project/Provider/Project.php

?       Zend/Tool/Framework/Metadata/Attributable.php ?       Zend/Tool/Framework/System/Provider/Config.php ?       Zend/Tool/Framework/Loader/Interface.php ?       Zend/Tool/Framework/Loader/BasicLoader.php M       Zend/Tool/Framework/Loader/IncludePathLoader.php

?       Zend/Tool/Framework/Client/Manifest.php ?       Zend/Tool/Framework/Client/Console/ResponseDecorator/AlignCenter.php ?       Zend/Tool/Framework/Client/Console/ResponseDecorator/Blockize.php ?       Zend/Tool/Framework/Client/Console/ResponseDecorator/Indention.php M       Zend/Tool/Framework/Client/Abstract.php

M       Zend/Mail/Protocol/Abstract.php

M       Zend/Mail/Transport/Sendmail.php

?       Zend/Queue/Adapter/Db/queue_sqlite.sql

?       Zend/Filter/Null.php ?       Zend/Filter/Compress.php ?       Zend/Filter/Decompress.php ?       Zend/Filter/Compress ?       Zend/Filter/Boolean.php M       Zend/Filter/PregReplace.php M       Zend/Filter/HtmlEntities.php M       Zend/Filter/StripTags.php M       Zend/Filter/StringToLower.php M       Zend/Filter/Word/CamelCaseToSeparator.php M       Zend/Filter/Inflector.php M       Zend/Filter/StringToUpper.php

M       Zend/Reflection/File.php

M       Zend/Measure/Abstract.php

M       Zend/Form/Element.php M       Zend/Form/Decorator/Fieldset.php M       Zend/Form/Decorator/Abstract.php M       Zend/Form/Decorator/Label.php

?       Zend/XmlRpc/Generator M       Zend/XmlRpc/Value.php M       Zend/XmlRpc/Value/Double.php M       Zend/XmlRpc/Value/Array.php M       Zend/XmlRpc/Value/Struct.php M       Zend/XmlRpc/Value/Scalar.php

M       Zend/Wildfire/Channel/HttpHeaders.php

M       Zend/Loader/PluginLoader.php

M       Zend/Oauth.php

M       Zend/Currency.php

M       Zend/Translate.php

M       Zend/Text/MultiByte.php

M       Zend/Exception.php

M       Zend/Locale.php

?       Zend/Validate/Callback.php ?       Zend/Validate/CreditCard.php ?       Zend/Validate/PostCode.php ?       Zend/Validate/Isbn.php M       Zend/Validate/File/MimeType.php M       Zend/Validate/File/IsCompressed.php M       Zend/Validate/File/ExcludeMimeType.php M       Zend/Validate/File/IsImage.php M       Zend/Validate/File/Count.php M       Zend/Validate/EmailAddress.php M       Zend/Validate/Abstract.php M       Zend/Validate/Float.php M       Zend/Validate/Barcode.php M       Zend/Validate/Iban.php ?       Zend/Validate/Barcode/Royalmail.php ?       Zend/Validate/Barcode/Sscc.php ?       Zend/Validate/Barcode/Ean8.php ?       Zend/Validate/Barcode/Postnet.php ?       Zend/Validate/Barcode/Upce.php ?       Zend/Validate/Barcode/Identcode.php ?       Zend/Validate/Barcode/AdapterInterface.php ?       Zend/Validate/Barcode/Gtin12.php ?       Zend/Validate/Barcode/Code25interleaved.php ?       Zend/Validate/Barcode/AdapterAbstract.php ?       Zend/Validate/Barcode/Gtin13.php ?       Zend/Validate/Barcode/Gtin14.php ?       Zend/Validate/Barcode/Ean12.php ?       Zend/Validate/Barcode/Code39ext.php ?       Zend/Validate/Barcode/Code93ext.php ?       Zend/Validate/Barcode/Ean14.php ?       Zend/Validate/Barcode/Issn.php ?       Zend/Validate/Barcode/Ean18.php ?       Zend/Validate/Barcode/Code25.php ?       Zend/Validate/Barcode/Intelligentmail.php ?       Zend/Validate/Barcode/Planet.php ?       Zend/Validate/Barcode/Ean2.php ?       Zend/Validate/Barcode/Code39.php ?       Zend/Validate/Barcode/Code93.php ?       Zend/Validate/Barcode/Itf14.php ?       Zend/Validate/Barcode/Ean5.php ?       Zend/Validate/Barcode/Leitcode.php ?       Zend/Validate/Barcode/Upca.php M       Zend/Validate/Regex.php M       Zend/Validate/Sitemap/Loc.php M       Zend/Validate/Sitemap/Priority.php M       Zend/Validate/Sitemap/Changefreq.php M       Zend/Validate/Sitemap/Lastmod.php M       Zend/Validate/Hostname.php M       Zend/Validate/Digits.php

M       Zend/Amf/Response.php M       Zend/Amf/Parse/Serializer.php M       Zend/Amf/Parse/Amf0/Serializer.php M       Zend/Amf/Parse/Amf0/Deserializer.php M       Zend/Amf/Parse/Amf3/Serializer.php M       Zend/Amf/Parse/Amf3/Deserializer.php M       Zend/Amf/Server.php M       Zend/Amf/Util/BinaryStream.php

?       Zend/Application/Resource/Dojo.php ?       Zend/Application/Resource/Cachemanager.php ?       Zend/Application/Resource/Multidb.php ?       Zend/Application/Resource/Log.php ?       Zend/Application/Resource/Mail.php M       Zend/Application/Resource/View.php M       Zend/Application/Resource/Frontcontroller.php M       Zend/Application/Resource/Layout.php M       Zend/Application/Resource/Translate.php M       Zend/Application/Resource/Locale.php M       Zend/Application/Resource/Navigation.php M       Zend/Application/Resource/Router.php M       Zend/Application/Resource/Session.php M       Zend/Application/Resource/Db.php M       Zend/Application/Resource/Modules.php M       Zend/Application/Bootstrap/Bootstrap.php M       Zend/Application/Bootstrap/BootstrapAbstract.php

?       Zend/Cache/Manager.php ?       Zend/Cache/Frontend/Capture.php ?       Zend/Cache/Backend/BlackHole.php ?       Zend/Cache/Backend/Static.php M       Zend/Cache/Backend/File.php M       Zend/Cache/Backend/Test.php M       Zend/Cache/Backend/TwoLevels.php M       Zend/Cache/Backend/Memcached.php M       Zend/Cache/Backend.php M       Zend/Cache/Core.php

M       Zend/Date.php

M       Zend/Search/Lucene.php M       Zend/Search/Lucene/Search/QueryParser.php M       Zend/Search/Lucene/Document/Html.php

M       Zend/Mail.php

M       Zend/Filter.php

M       Zend/Version.php

Jak widać jest to długa lista zmian, dotyczące główne komontenty frameworka.